Aktuálně

Aktuality

Březen 2016

E-knihy klasiků ke stažení zdarma - povinná četba on line

Pokud jste v naší knihovně nenašli knihu klasických autorů české literatury, třeba proto, že je to povinná četba a je momentálně vypůjčená, využijte možnosti přečíst si ji v elektronické podobě a otevřete si ji zdarma a bez registrace na níže uvedených stránkách Městské knihovny v Praze. Potřebujete k tomu jen počítač nebo mobilní telefon s přístupem k internetu. Knihy naleznete zde: 
nebo na některých z těchto stránek: klikněte zde
Magnesia Litera - soutěž

 

 

Hlasujte, která kniha vydaná v roce 2015 se vám líbila nejvíc. Vybírejte z původní české prózy, poezie a knih pro děti.

Hlasujte do 31. března 2016

KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

Magnesia Litera

500 vylosovaných čtenářů získá poukázku na knihu od knihkupectví Kosmas v hodnotě 200 Kč.

 

Leden 2016

Dovezli jsme nové knihy ze zimního cirkulaèního souboru. Jsou oznaèeny žlutì a jejich seznam naleznete zde

Listopad 2015

Máme pro Vás nové knihy z podzimního cirkulaèního souboru. Jejich seznam si prohlédnìte zde

 

Kvìten 2015

Nové knihy pro Vás !!!!!

Jako každý rok v kvìtnu jsme dostali do knihovny okolo 130 knih z jarního cirkulaèního souboru. Zùstanou u nás po celý rok, využijte tedy návštìvy v knihovnì k jejich vypùjèení. Seznam naleznete zde.

Bøezen 2015

Úterý 25. bøezna - Letos poprvé byli menší žáci místní základní školy v rámci akce Pasování ètenáøù v knihovnì "pøijati" mezi ètenáøstvo a to se vší parádou za úèasti Její Výsosti královny a ušlechtilého rytíøe. Dìti si odnesly nejen krásný zážitek, ale i malé dárky a ètenáøský prùkaz do své knihovny.